ביטול נסיעה ודמי ביטול

ביטול נסיעה ביוזמת המטייל בטיול מאורגן קבוצתי:

* במקרה של ביטול השתתפות בטיול ביוזמת המטייל, יש לשלוח הודעת הביטול דרך הדוא"ל הבא: mouflontrips@gmail.com
 

* מועד הביטול יוגדר לפי מועד קבלת ההודעה במשרדנו.


* במקרה של ביטול נסיעה היזום על ידי המטייל יחולו עליו דמי ביטול כמפורט מטה, בעבור שירותי הקרקע בלבד (לפי תנאי ביטול שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק):

 

החל ממועד הרשמה ועד 40 ימים לפני היציאה לטיול: 500 ₪*

החל מ – 39 ימים לפני היציאה ועד 28 ימים לפני היציאה: 15% ממחיר הטיול*

החל מ – 27 ימים לפני היציאה ועד 18 ימים לפני היציאה: 25% ממחיר הטיול*

החל מ – 17 ימים לפני היציאה ועד 11 ימים לפני היציאה: 80% ממחיר הטיול*

החל מ – 10 ימים לפני היציאה ועד מועד היציאה: 100%

*בנוסף ייגבו עלות אשרות כניסה ופרמיטים (אשרות טיפוס) אם נמסרו להפקדה.

*החזר בגין ביטול טיסות בינלאומיות וטיסות פנים, בהתאם למדיניות חברות התעופה. במידה וכרטיס הטיסה כורטסו ע"ש המטייל – ייגבו דמי ביטול בהתאם לנהלי חברת התעופה, ללא קשר למוזכר מעלה.

 

זיכויים והחזרים

החזרים כספיים למטיל יבוצעו בתוך 30 יום ממועד הביטול (לפי עסקת שאינה כפופה לכללי עסקת מכר מרחוק).

ההחזר יבוצע באותה השיטה ובאותו מטבע שבו שילם המטייל.

מופלון שומרת לעצמה את הזכות לנכות מדמי ההחזר את סך העמלות שנגבו על ידי הבנקים ו/או חברות האשראי.

 

החרגה

במידה והטיול התבטל כתוצאה ממשבר עולמי או משבר מקומי שאינו תלוי ב"מופלון", כמו התפרצות מגיפות ומחלות, אסונות טבע, מלחמות, הפיכות צבאיות ו/או משברים פוליטיים או כל משבר אחר שבגינו נאלץ לבטל את הטיול, אנו נעשה כל ביכולתנו להחזיר את מירב התשלומים לקהל לקוחותינו. יחד עם זאת, החזרים יעשו בהתאם למדיניות הספקים בחו"ל ולמדיניות חברות התעופה. בנוסף "מופלון" תגבה דמי ביטול מינימאליים לכיסוי הוצאות משרדיות ובנקאיות.

 

ביטול נסיעה ביוזמת המטייל בטיול מאורגן פרטי:

* במקרה של ביטול השתתפות בטיול ביוזמת המטייל, יש לשלוח הודעת הביטול דרך הדוא"ל הבא: mouflontrips@gmail.com


* מועד הביטול יוגדר לפי מועד קבלת ההודעה במשרדנו.


* במקרה של ביטול נסיעה היזום על ידי המטייל יחולו עליו דמי ביטול כמפורט מטה, בעבור שירותי הקרקע בלבד (לפי תנאי ביטול שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק):

 

החל ממועד הרשמה ועד 40 ימים לפני היציאה לטיול: 500 ₪

החל מ – 39 ימים לפני היציאה ועד 28 ימים לפני היציאה: 10% ממחיר הטיול

החל מ – 27 ימים לפני היציאה ועד 18 ימים לפני היציאה: 20% ממחיר הטיול

החל מ – 17 ימים לפני היציאה ועד 11 ימים לפני היציאה: 80% ממחיר הטיול

החל מ – 11 ימים לפני היציאה ועד מועד היציאה: 100%

 

כמו כן, יש להתייחס לנקודות הבאות:

1. במידה וכרטיסי הטיסה כורטסו ע"ש המטייל (טיסות בינלאומיות וטיסות פנים) – ייגבו דמי ביטול בהתאם לנהלי חברת התעופה, ללא קשר למוזכר מעלה.


2. סעיף 1 מתייחס הן לטיסות הבינלאומיות והן לגבי טיסות פנים.


3. בנוסף ייגבו עלות אשרות כניסה ופרמיטים (אשרות טיפוס) אם נמסרו להפקדה.

 

זיכויים והחזרים

החזרים כספיים למטיל יבוצעו בתוך 30 יום ממועד הביטול (לפי עסקת שאינה כפופה לכללי עסקת מכר מרחוק).

ההחזר יבוצע באותה השיטה ובאותו מטבע שבו שילם המטייל.

מופלון שומרת לעצמה את הזכות לנכות מדמי ההחזר את סך העמלות שנגבו על ידי הבנקים ו/או חברות האשראי.

 

החרגה

במידה והטיול התבטל כתוצאה ממשבר עולמי או משבר מקומי שאינו תלוי ב"מופלון", כמו התפרצות מגיפות ומחלות, אסונות טבע, מלחמות, הפיכות צבאיות ו/או משברים פוליטיים או כל משבר אחר שבגינו נאלץ לבטל את הטיול, אנו נעשה כל ביכולתנו להחזיר את מירב התשלומים לקהל לקוחותינו. יחד עם זאת, החזרים יעשו בהתאם למדיניות הספקים בחו"ל ולמדיניות חברות התעופה. בנוסף "מופלון" תגבה דמי ביטול מינימאליים לכיסוי הוצאות משרדיות ובנקאיות.