ימינו

כל שאדם צריך
שתהא נפשו שקטה
וצרכיו מסופקים
שבריאותו תהא מאפשרת תנועה
וספירת נשימות תקינה
שביטחון יונח כאוצר
על מפתן לבו
ושמפתח אישיותו ייטמן כמטמון
פעם אחת לפחות
בידיים שאינן שלו.

שרית שמר