כציץ העמקים

אם נשמתך חסרת פניות
כציץ העמקים
תגיע אל לב הדברים
בקפיצת הדרך
תגיע אל לב הדברים

אם נשמתך חסרת פניות
כציץ העמקים
תגיע אל לב העולם
תגיע לשער
שאין לו גון

אם נשמתך חסרת פניות
כציץ העמקים
יביא לך הצדיק הפוסע
מפתח סודי:
יביא לך ר' לייב שרה'ס
מפתח קדוש
לאור הברקים
ולמערבל הסופות

אם נשמתך חסרת פניות
כציץ העמקים
לא תטבע בחושך
עד השורש
לא תטבע בעכשיו
עד הנקודה הפנימית

זלדה