פרטי הנרשמים

מטייל מס' 1

מטייל מס' 2

מטייל מס' 3

מטייל מס' 4

המשך

פרטי דרכון

יש להזין פרטים בדיוק כמו בדרכון

מטייל מס' 1

מטייל מס' 2

מטייל מס' 3

מטייל מס' 4

חזרה המשך

טיסות

מטייל מס' 1

לתשומת לבך: ההעדפות לגבי מקום הישיבה יועברו לחברות התעופה הרלוונטיות. עם זאת לא ניתן להבטיח שהנוסעים יקבלו את
מקום ההושבה כפי שביקשו. יתירה מזאת, חלק מחברות התעופה אינן מוכנות לקבוע מראש את מקום הישיבה.

מטייל מס' 2

לתשומת לבך: ההעדפות לגבי מקום הישיבה יועברו לחברות התעופה הרלוונטיות. עם זאת לא ניתן להבטיח שהנוסעים יקבלו את
מקום ההושבה כפי שביקשו. יתירה מזאת, חלק מחברות התעופה אינן מוכנות לקבוע מראש את מקום הישיבה.

מטייל מס' 3

לתשומת לבך: ההעדפות לגבי מקום הישיבה יועברו לחברות התעופה הרלוונטיות. עם זאת לא ניתן להבטיח שהנוסעים יקבלו את
מקום ההושבה כפי שביקשו. יתירה מזאת, חלק מחברות התעופה אינן מוכנות לקבוע מראש את מקום הישיבה.

מטייל מס' 4

לתשומת לבך: ההעדפות לגבי מקום הישיבה יועברו לחברות התעופה הרלוונטיות. עם זאת לא ניתן להבטיח שהנוסעים יקבלו את
מקום ההושבה כפי שביקשו. יתירה מזאת, חלק מחברות התעופה אינן מוכנות לקבוע מראש את מקום הישיבה.

חזרה המשך

שם מועדון התעופה

מטייל מס' 1

שם מועדון תעופה נוסף

לתשומת לבך: במהלך הטיול תוכל לבחור בין אוכל רגיל לאוכל צמחוני.
במקרה שיש לנוסע צרכים מיוחדים לגבי מזון הנוסע מתבקש לציין את העדפתו אם כי לא בהכרח נוכל להענות לבקשה

מטייל/ת שנרשם/ת לבד, מעוניין/ת ב

לתשומת לבך: אנו נעשה כל מאמץ לשבצכם בחדר זוגי עם בן/בת זוג בהתאם למין הנרשם. עם זאת מטייל שלא נמצא לו בן/בת זוג יצטרך לשאת בעלות חדר ליחיד.

מטייל מס' 2

שם מועדון תעופה נוסף

לתשומת לבך: במהלך הטיול תוכל לבחור בין אוכל רגיל לאוכל צמחוני.
במקרה שיש לנוסע צרכים מיוחדים לגבי מזון הנוסע מתבקש לציין את העדפתו אם כי לא בהכרח נוכל להענות לבקשה

מטייל/ת שנרשם/ת לבד, מעוניין/ת ב

לתשומת לבך: אנו נעשה כל מאמץ לשבצכם בחדר זוגי עם בן/בת זוג בהתאם למין הנרשם. עם זאת מטייל שלא נמצא לו בן/בת זוג יצטרך לשאת בעלות חדר ליחיד.

מטייל מס' 3

שם מועדון תעופה נוסף

לתשומת לבך: במהלך הטיול תוכל לבחור בין אוכל רגיל לאוכל צמחוני.
במקרה שיש לנוסע צרכים מיוחדים לגבי מזון הנוסע מתבקש לציין את העדפתו אם כי לא בהכרח נוכל להענות לבקשה

מטייל/ת שנרשם/ת לבד, מעוניין/ת ב

לתשומת לבך: אנו נעשה כל מאמץ לשבצכם בחדר זוגי עם בן/בת זוג בהתאם למין הנרשם. עם זאת מטייל שלא נמצא לו בן/בת זוג יצטרך לשאת בעלות חדר ליחיד.

מטייל מס' 4

שם מועדון תעופה נוסף

לתשומת לבך: במהלך הטיול תוכל לבחור בין אוכל רגיל לאוכל צמחוני.
במקרה שיש לנוסע צרכים מיוחדים לגבי מזון הנוסע מתבקש לציין את העדפתו אם כי לא בהכרח נוכל להענות לבקשה

מטייל/ת שנרשם/ת לבד, מעוניין/ת ב

לתשומת לבך: אנו נעשה כל מאמץ לשבצכם בחדר זוגי עם בן/בת זוג בהתאם למין הנרשם. עם זאת מטייל שלא נמצא לו בן/בת זוג יצטרך לשאת בעלות חדר ליחיד.

חזרה